Sökning

 
 
Får på Kreta
Fotograf: Martin Stoltze ID: 1057
Ras: Sfakia (?) Plats: Västra Kreta
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 805
Dessa får har just släppts på bete på en fugtig äng. Kanske inte vad man förknipper med Kreta.
Onda ögat
Fotograf: Martin Stoltze ID: 990
Ras: Sfakia (?) Plats: Västra Kreta
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 1152
En tacka som kan få grönskan att vissna bara genom att stirra på den....
Får på Kreta
Fotograf: Martin Stoltze ID: 983
Ras: Sfakia (?) Plats: Västra Kreta
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 826
Får i som vilar långs med någon bergväg på Kreta