Sökning

 
 
Får på Kreta
Fotograf: Martin Stoltze ID: 1057
Ras: Sfakia (?) Plats: Västra Kreta
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 805
Dessa får har just släppts på bete på en fugtig äng. Kanske inte vad man förknipper med Kreta.
Vad? den har ju inga öron
Fotograf: Martin Stoltze ID: 1016
Ras: Sfakia Plats: Västra Kreta
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 766
Fåren på kreta är märkta med jack i öronen, men den här tackan hade öron alls... undrar om det är hundarna eller vad. Jeg är inte bergsäker på rasen, men tro den heter Sfakia.
Onda ögat
Fotograf: Martin Stoltze ID: 990
Ras: Sfakia (?) Plats: Västra Kreta
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 1152
En tacka som kan få grönskan att vissna bara genom att stirra på den....
Får på Kreta
Fotograf: Martin Stoltze ID: 983
Ras: Sfakia (?) Plats: Västra Kreta
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 826
Får i som vilar långs med någon bergväg på Kreta
***
Fotograf: Tommy Kuusisto ID: 906
Ras: - Plats: -
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 873
Förstfödd
Fotograf: Karin Wennås ID: 609
Ras: Dorset-Leicester Plats: Häcklinge, Tuna
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: SE045208 Unika visningar: 1023
Det blev en flicka!
Fårskalle
Fotograf: Tommy Kuusisto ID: 447
Ras: - Plats: -
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 789
Amanda & lamm
Fotograf: Tommy Kuusisto ID: 446
Ras: - Plats: -
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 864
Min dotter tar mod till sig och klappar ett lamm.....
"Nos"
Fotograf: Tommy Kuusisto ID: 445
Ras: - Plats: -
Individnr: - Datum: 2007-04-30
Produktionsplats: - Unika visningar: 888